Yuko SEKIGUCHI Proflie
 
1976年。
群馬県生れ。
20才頃から絵を描き始める。
水彩、クレヨン、木炭、墨等。